Upozorňujeme zákazníky, že v současnosti doba dodání domku může být až 4 týdny.

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití k plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvním požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy.

2. Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č.j. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné k uzavření spotřebitelské smlouvy.

3. Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího.

4. Osobní údaje kupujícího jsou v informačním systému prodávajícího uchovávány po dobu 10 let.

5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně).

6. Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – doručovacím společnostem (kurýrům) a společnosti, která zpracovává účetní doklady.

7. Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.

8. Prodávající může poskytnout osobní údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) společnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučně pro účely programu „Ověřeno zákazníky“, pro získání zpětné vazby od kupujícího v souvislosti s uskutečněným nákupem v e-shopu prodávajícího.

9. Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.) i bez předchozího souhlasu kupujícího. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoli vyjádřit například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího se žádostí o odhlášení z newsletteru nebo kliknutím na odkaz uvedený v e-mailové zprávě. Osobní údaje využívané pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám, také nebudou zveřejněny.

10. Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k takovým údajům a také informace pro jaký účel se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

11. První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícímu je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující požádá, bude zpoplatněno jako administrativní poplatek ve výši 130 Kč.

12. Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracování osobních údajů.

13. Zpracovávání osobních údajů kupující je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů ČR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Bude-li kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

14. Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.

15. Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, je-li to technicky možné.

16. Kupující má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávají za účelem přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávají pro účely oprávněného zájmu prodávajícího.

17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

18. Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj. registrace v e-shopu za účelem budoucího nákupu nebo například vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího).

19. S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.) . Internetový obchod prodávajícího používá soubory cookies k zapamatování uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně pro marketingové účely. Kupující může všechny soubory cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset manuálně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

Obchodní podmínky jsou platné od 13.12.2022 do odvolání. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.